Jakie ogniwa i baterie można stosować w urządzeniach przeciwwybuchowych?

Do montażu w elektrycznych urządzeniach przeciwwybuchowych można stosować tylko ogniwa i baterie wykonane zgodnie z normami europejskimi dotyczącymi ogniw o uznanych charakterystykach (przykłady w tabelach 1 i 2) oraz zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 60079-0:2013-03 Atmosfery wybuchowe – Część 0: Urządzenia – Podstawowe wymagania.

Jakie ogniwa i baterie można stosować w urządzeniach przeciwwybuchowych?

Do montażu w elektrycznych urządzeniach przeciwwybuchowych można stosować tylko ogniwa i baterie wykonane zgodnie z normami europejskimi dotyczącymi ogniw o uznanych charakterystykach (przykłady w tabelach 1 i 2) oraz zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 60079-0:2013-03 Atmosfery wybuchowe – Część 0: Urządzenia – Podstawowe wymagania.

Tabela 1. Charakterystyki wybranych ogniw pierwotnych

Rodzaj ogniwa wg

PN-EN 60086-1

Elektroda dodatnia

Elektroda ujemna

Elektrolit

Napięcie znamionowe

[V]

Maksymalne

napięcie

obwodu

otwartego [V]

-

dwutlenek manganu

cynk

chlorek amonu lub chlorek cynku

1,5

1,725

A

tlen

cynk

chlorek amonu lub chlorek cynku

1,4

1,55

B

fluorek węgla

lit

organiczny

3,0

3,7

C

dwutlenek

magnezu

lit

organiczny

3,0

3,7

E

chlorek tionylu

lit

niewodny nieorganiczny

3,6

3,9

F

dwusiarczek żelaza

lit

organiczny

1,5

1,83

G

tlenek miedzi

lit

organiczny

1,5

2,3

L

dwutlenek

manganu

cynk

wodorotlenek metalu zasadowego

1,5

1,65

P

tlen

cynk

wodorotlenek metalu zasadowego

1,4

1,68

S

tlenek srebra

cynk

wodorotlenek metalu zasadowego

1,55

1,63

Tabela 2. Charakterystyki wybranych ogniw wtórnych (akumulatorów)

Typ ogniwa,

norma IEC

Rodzaj ogniwa

Elektrolit

Napięcie

znamionowe

[V]

Maksymalne

napięcie

obwodu

otwartego [V]

K

IEC 61056-1

IEC 60095-1

ołowiowe mokre

ołowiowe suche

kwas siarkowy

2,2

2,2

2,67

2,35

K

IEC 661951-1

niklowo-kwasowe

wodorotlenek potasu

1,2

1,55

IEC 61436

niklowo-wodorowo-metalowe

wodorotlenek potasu

1,2

1,6

Autor: inż. Michał Świerżewski specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym