Są trzy rodzaje detektorów iskrzenia AFDD

Urządzenia wykrywające zwarcia łukowe (AFDD, z ang. arc fault detection device) są przeznaczone do ograniczania skutków zwarć łukowych przez rozłączanie obwodów po wykryciu zwarcia łukowego.

Są trzy rodzaje detektorów iskrzenia AFDD

Urządzenia wykrywające zwarcia łukowe (AFDD, z ang. arc fault detection device) są przeznaczone do ograniczania skutków zwarć łukowych przez rozłączanie obwodów po wykryciu zwarcia łukowego.

Norma PN-EN 62606:2014-05Wymagania ogólne dla urządzeń do detekcji zwarć łukowych dopuszcza trzy wykonania takiego aparatu:

  • osobne urządzenie składające się z detektora iskrzeń oraz elementu otwierającego. Jest przeznaczone do połączenia szeregowego z zabezpieczeniem zwarciowym wskazanym przez producenta, zgodnym z odpowiednią normą: EN 60898-1, EN 61009-1, IEC 60269;
  • urządzenie zawierające detektor iskrzeń zabudowane razem z odpowiednim zabezpieczeniem zwarciowym zgodnym z właściwą normą: EN 60898-1, EN 61009-1, IEC 60269;
  • urządzenie posiadające detektor iskrzeń montowane na miejscu instalacji wspólnie ze wskazanym zabezpieczeniem zgodnym z odpowiednią normą: EN 60898-1, EN 61009-1, IEC 60269.

Norma EN 60898-1 dotyczy wyłączników nadprądowych, norma EN 61009-1 dotyczy wyłączników różnicowoprądowych z wbudowanym urządzeniem nadprądowym, a norma IEC 60269 dotyczy wkładek bezpiecznikowych.

Autor: inż. Bartłomiej Jaworski, absolwent Politechniki Warszawskiej, członek oddziału warszawskiego SEP oraz Komitetu Technicznego SPAE w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, menedżer produktu w firmie Eaton Electric zajmujący się zabezpieczeniami niskiego napięcia.
Słowa kluczowe:
detektor iskrzenia AFDD