Pomiary w elektryce nr 5

Nr 5 Październik 2016 r.