Zasady montażu opraw oświetleniowych bez specjalnych zabezpieczeń

Montaż tego typu opraw polega na zamocowaniu korpusu oprawy do podłoża lub jej zawieszenie na uprzednio przygotowanym uchwycie (haku) osadzonym w stropie lub zamocowanym do konstrukcji np. korytka kablowego.

Zasady montażu opraw oświetleniowych bez specjalnych zabezpieczeń

Montaż tego typu opraw polega na zamocowaniu korpusu oprawy do podłoża lub jej zawieszenie na uprzednio przygotowanym uchwycie (haku) osadzonym w stropie lub zamocowanym do konstrukcji np. korytka kablowego.

Dla podłużnych opraw ze świetlówkami lub LED liniowymi oraz dla innych prostokątnych konstrukcji niezbędne są co najmniej dwa lub nawet cztery zawiesia dla jednej oprawy.

Rys. 1. Przykład oprawy z czterema zawiesiami [OMS]

Przy montażu opraw bezpośrednio na stropie (suficie) kolejność prac jest następująca:

 • wyznaczenie wg dokumentacji miejsc, w których mają być umieszczone oprawy,

 • dla opraw podłużnych rozmierzenie i oznaczenie, zgodnie z rozstawem dla danej oprawy, miejsc osadzenia uchwytów,

 • osadzenie uchwytów,

 • rozmontowanie korpusu oprawy,

 • zamocowanie górnej części korpusu do stropu,

 • podłączenie przewodów do zacisków przyłączeniowych oprawy,

 • zamontowanie źródła (lub źródeł) światła oraz w miarę potrzeb osprzętu pomocniczego,

 • założenie dolnej części oprawy i ewentualnie klosza.

Oprawy zwieszakowe mogą mieć tylko uchwyty w postaci kółka lub zawiesia o różnej długości i w różnym wykonaniu.

Przy montażu na suficie opraw zwieszakowych czynności są następujące:

- wyznaczenie według dokumentacji miejsc, w których mają być umieszczone oprawy; dla opraw okrągłych miejsce to jest równoznaczne z miejscem zamocowania uchwytu (haka); dla opraw podłużnych jest to punkt centralny oprawy wokół którego rozmierza się i oznacza, zgodnie z rozstawem dla danej oprawy, miejsca osadzenia uchwytów,

- osadzenie uchwytów (haków),

 • rozmontowanie oprawy (opcja),

 • zainstalowanie źródła (źródeł) światła i ewentualnie osprzętu (opcja),

 • zmontowanie powtórne oprawy (opcja),

 • zawieszenie oprawy,

 • podłączenie przewodów.

Przy podwieszaniu lub montażu opraw do korytek kablowych lub innego rodzaju konstrukcji kolejność i zakres wykonywanych czynności są podobne, odpada osadzanie uchwytów w podłożu, ale dochodzi łączenie na śruby korpusu oprawy z konstrukcją lub mocowanie do niej zawiesi oprawy.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa