Normy o bezpieczeństwie sprzętu pomiarowego

W przypadku urządzeń pomiarowych istnieje Norma, która definiuje podstawowe parametry w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania oraz sposoby testowania tych urządzeń. To IEC 1010 (Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych) występująca również w wersji ANSI-1010. Normy te są wycofane. Wywodzą się z nich jednak obecnie stosowane dokumenty takie jak np.: IEC 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use (Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych) oraz UL 61010-1.

Normy o bezpieczeństwie sprzętu pomiarowego

W przypadku urządzeń pomiarowych istnieje Norma, która definiuje podstawowe parametry w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania oraz sposoby testowania tych urządzeń. To IEC 1010 (Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych) występująca również w wersji ANSI-1010. Normy te są wycofane. Wywodzą się z nich jednak obecnie stosowane dokumenty takie jak np.: IEC 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use (Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych) oraz UL 61010-1.

Gdy mamy do czynienia z urządzeniami, których producenci wskazują na zgodność z tymi normami, możemy uważać, że mamy do czynienia z miernikami, które są bezpieczne w trakcie użytkowania. Standardy te bowiem narzucają rygorystyczne wymogi, których celem jest osiągnięcia wysokiego bezpieczeństwa. Ponadto w normach określone są wymagania w zakresie testowania, które stanowią środek sprawdzający wykonanie urządzeń, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa przeciwporażeniowego.

Niestety zgodność miernika z normami to nie wszystko, chociaż z pozoru wydawać by się mogło, że zgodność z normą bezpieczeństwa jest wystarczająca, abyśmy mówili o bezpiecznym wykorzystaniu urządzenia. Norma IEC 61010-1 i jej podobne wprowadzają bowiem kategoryzację mierników.

Rozróżnia się cztery kategorie oznaczone CAT I, CAT II, CAT III oraz CAT IV. Kategorie niosą za sobą informację, w jakiej sytuacji możemy danego miernika używać.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki