Wskazówki do obliczenia mocy zapotrzebowanej terenu budowy

Zasilanie budowy z sieci energetyki zawodowej jest cenowo korzystniejsze niż z zespołu prądotwórczego stosowanego często w pierwszym etapie prac. Optymalnym rozwiązaniem jest wybudowanie tak szybko, jak to jest możliwe, linii i urządzeń docelowego zasilania obiektu i czerpanie z nich energii na potrzeby budowy.

Wskazówki do obliczenia mocy zapotrzebowanej terenu budowy

Zasilanie budowy z sieci energetyki zawodowej jest cenowo korzystniejsze niż z zespołu prądotwórczego stosowanego często w pierwszym etapie prac. Optymalnym rozwiązaniem jest wybudowanie tak szybko, jak to jest możliwe, linii i urządzeń docelowego zasilania obiektu i czerpanie z nich energii na potrzeby budowy.

Takie rozwiązanie wymaga uzgodnienia z dostawcą energii oraz zarządcą sieci przesyłowej. Układ i napięcie linii i urządzeń zasilających teren budowy z sieci energetyki zawodowej zależy od wielkości pobieranej mocy. Moc ta z kolei zależy od rodzaju urządzeń wykorzystywanych na budowie (tabela 1).

Tabela 1. Moce i napięcie pracy przykładowych urządzeń używanych na placu budowy

Urządzenie

Moc [kW]

Napięcie [V]

Uwagi

Betoniarka 460 l

2,2

400

 

Węzeł betoniarski 40m3/h

80,0

400

Z własną szafą zasilająco- sterowniczą

Pomost roboczy

5,0

8,0

230

400

 

Nożyce do stali zbrojeniowej

3,0

400

 

Giętarka do stali zbrojeniowej

3,0

400

 

Dźwig budowlany

5,5

400

 

Żuraw

25,0

400

 

Piła

2,4

230

 

Szlifierka kątowa

0,7

230

 
Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
teren budowy