Wielkości stosowane w technice świetlnej

W codziennej praktyce stosowane są wielkości charakteryzujące źródła światła oraz dotyczące efektu oświetleniowego.

Wielkości stosowane w technice świetlnej

W codziennej praktyce stosowane są wielkości charakteryzujące źródła światła oraz dotyczące efektu oświetleniowego.

Źródła światła i oprawy opisywane są przez takie wielkości, jak strumień świetlny, światłość kierunkowa oraz luminancja. Do parametrów charakteryzujących efekt oświetleniowy zalicza się przede wszystkim natężenie oświetlenia (tabela 1) . Wielkościami związanymi są współczynniki przepuszczania i odbicia światła strumienia świetlnego.

Tabela 1. Podstawowe wielkości i jednostki techniki świetlnej

Wielkość

Jednostka

Nazwa

Symbol

Nazwa

Symbol

Luminancja

L

Kandela na metr kwadratowy

cd/m2

Strumień świetlny

Φ

Lumen

lm

Skuteczność świetlna

η

Lumen na wat

lm/W

Światłość

I

Kandela

cd

Strumień świetlny jest wielkością określającą całkowitą moc promieniowania emitowanego z danego źródła światła ocenioną fotometrycznie.

Parametrem pochodnym od strumienia świetlnego jest względna skuteczność świetlna promieniowania [V].

Wielkością praktyczną jest skuteczność świetlna źródła światła wyrażana wzorem:

η = Φ / P [lm/W]

Różnica pomiędzy tymi parametrami sprowadza się do tego, że skuteczność źródła światła uwzględnia moc pobieraną przez to źródło, a skuteczność świetlna promieniowania tylko moc wypromieniowaną.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa