Co powinno być w poleceniu na prace przy urządzeniach energetycznych

Informacje dotyczące tego, co powinno zawierać polecenie na pracę, zawarte są w rozporządzeniu ministra gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492).

Co powinno być w poleceniu na prace przy urządzeniach energetycznych

Informacje dotyczące tego, co powinno zawierać polecenie na pracę, zawarte są w rozporządzeniu ministra gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492).

W takim poleceniu odnajdziemy między innymi: zakres i kolejność wykonywania czynności łączeniowych związanych z przygotowaniem i późniejszą likwidacją strefy pracy – jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub technologia wykonywania prac.

Ponadto polecenie na pracę łączy się z wydaniem pozwolenia na przygotowanie, przekazanie oraz likwidację strefy pracy. Powinny się w nim zawrzeć także uściślenia dotyczące przerwania, wznowienia lub zakończenia prac, a także zezwolenie na uruchomienie urządzeń energetycznych, przy których była wykonywana praca, jeżeli w związku z jej wykonywaniem były one wyłączone z ruchu. W razie przerwy w wykonywaniu pracy, podczas której pracownicy opuścili miejsce wykonywania obowiązków, należy ponownie rozpocząć procedurę dotyczącą dopuszczenia do pracy.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac eksploatacyjnych obejmujących czynności przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych należy sprawdzić, czy zostały spełnione warunki ich dopuszczenia do eksploatacji. Wytyczne dotyczące dopuszczania do pracy możemy odnaleźć we wspomnianym wyżej rozporządzeniu ministra gospodarki. Dowiadujemy się stamtąd m.in., że należy:

1)    zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia;

2)    oznaczyć miejsce wyłączenia,

3)    sprawdzić, czy nie występuje napięcie na odłączonych urządzeniach i instalacjach elektrycznych,

4)    uziemić wyłączone urządzenia i instalacje elektryczne,

5)    oznaczyć strefę pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa.

Autor: mgr inż. Tomasz Karwat rzeczoznawca IR SEP i NOT, wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich
Słowa kluczowe:
polecenie na pracę