Urządzenia elektryczne na dachach powinny znajdować się w strefie ochronnej

Na dachach budynków są umieszczane urządzenia z elementami elektrycznymi. Wszystkie wymagają zabezpieczenia przed bezpośrednimi wyładowaniami piorunowymi przez umieszczenie w strefie ochronnej zwodów odgromowych, nawet wtedy gdy sam budynek takiej ochrony nie wymaga.

Urządzenia elektryczne na dachach powinny znajdować się w strefie ochronnej

Na dachach budynków są umieszczane urządzenia z elementami elektrycznymi. Wszystkie wymagają zabezpieczenia przed bezpośrednimi wyładowaniami piorunowymi przez umieszczenie w strefie ochronnej zwodów odgromowych, nawet wtedy gdy sam budynek takiej ochrony nie wymaga.

Ochrony przed bezpośrednim uderzeniem pioruna wymagają anteny radiowo-telewizyjne zarówno dipolowe, jak i talerzowe. Ponadto zabezpieczać należy elementy elektryczne i elektroniczne znajdujące się w maszynowniach dźwigów, w centralach klimatyzacyjnych i w pojedynczych klimatyzatorach oraz inne specjalistyczne urządzenia umieszczane w nadbudówkach na dachach.

Urządzenia te powinny znaleźć się w przestrzeni chronionej przez układ zwodów. Przy wyznaczaniu chronionej przestrzeni należy brać pod uwagę rzeczywiste fizyczne wymiary układu zwodów oraz chronionych urządzeń.

Zasady określania stopnia ryzyka, wybór klasy ochrony oraz zasad wykonywania instalacji piorunochronnej określa czteroczęściowa Polska Norma PN-EN 62305. Zmieniła ona zasady określania stref osłonowych realizowanych przez zwody. Kąt osłonowy jest uzależniony nie tylko od wysokości zwodu pionowego, ale także od przyjętej klasy ochrony.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
strefa ochronna