Do urządzeń przeciwwybuchowych musi być dołączona instrukcja

Do każdego urządzenia przeciwwybuchowego i systemu ochronnego powinna być dołączona instrukcja z ważnymi informacjami.

Do urządzeń przeciwwybuchowych musi być dołączona instrukcja

Do każdego urządzenia przeciwwybuchowego i systemu ochronnego powinna być dołączona instrukcja z ważnymi informacjami.

Zawierać powinna co najmniej:

  • zwięzłe zestawienie danych, którymi urządzenie lub system ochronny są oznakowane, ewentualnie uzupełnione dodatkowymi informacjami ułatwiającymi konserwację;
  • instrukcje bezpieczeństwa w zakresie:

– montażu i demontażu,

– instalowania,

– regulacji,

– oddania do użytku,

– użytkowania,

– konserwacji;

  • w razie potrzeby wskazanie obszarów niebezpiecznych, np. miejsc naprzeciw sprzętu dekompresyjnego;
  • instrukcje szkoleniowe;
  • informacje ułatwiające podjęcie decyzji o lokalizacji urządzenia określonej kategorii lub systemu ochronnego w przestrzeni o przewidywanych warunkach eksploatacji;
  • parametry elektryczne i ciśnieniowe, maksymalne temperatury powierzchni i inne wartości graniczne;
  • w razie potrzeby szczególne warunki użytkowania wraz ze wskazaniem możliwego niewłaściwego użycia, które jak wynika z doświadczenia mogłoby się zdarzyć;
  • w razie potrzeby wykaz narzędzi specjalizowanych;
  • rysunki i schematy niezbędne do oddania urządzenia do eksploatacji i jego eksploatacji.

 

Autor: inż. Michał Świerżewski, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wieloletni biegły sądowy ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego instalacji elektrycznych