W parku warto stosować lampy ledowe lub metalohalogenkowe

Parki i tereny zielone zwykle wymagają zastosowania białego światła o wysokim wskaźniku oddawania barw. Przy widzeniu zmierzchowym, w którym główną rolę spełniają bardziej czułe pręciki oka, przewagę ma światło białe w zakresie lepszego widzenia peryferyjnego. Jest to bardzo istotne dla osób poruszających się w parku, w którym oświetlenie ma stosunkowo niski poziom natężenia.

W parku warto stosować lampy ledowe lub metalohalogenkowe

Parki i tereny zielone zwykle wymagają zastosowania białego światła o wysokim wskaźniku oddawania barw. Przy widzeniu zmierzchowym, w którym główną rolę spełniają bardziej czułe pręciki oka, przewagę ma światło białe w zakresie lepszego widzenia peryferyjnego. Jest to bardzo istotne dla osób poruszających się w parku, w którym oświetlenie ma stosunkowo niski poziom natężenia.

Białe światło zapewniają lampy metalohalogenkowe oraz lampy ledowe o białej barwie światła. Światło ciepło-białe może być stosowane w parku do podświetlania zieleni i elementów małej architektury.

Integralną częścią oprawy z elementami LED jest zasilacz. Umieszczenie w zasilaczu odpowiedniego oprogramowania umożliwia zmiany strumienia świetlnego LED i dostosowanie go do ewentualnie ograniczonych potrzeb, np. w środku nocy, i oszczędzanie energii oraz obniżenie kosztów eksploatacji.

Innym źródłem światła stosowanym w oświetleniu parkowym są lampy metalohalogenkowe. Dobrze sprawdzają się przy oświetleniu pośrednim. Cały strumień świetlny lampy kierowany jest na umieszczony nad nim odbłyśnik. Odbite i rozproszone światło kierowane jest ku dołowi.

Z ubolewaniem należy stwierdzić, że dosyć popularne w oświetleniu parkowym są oprawy typu „kula mleczna”. Nie jest to jednak oprawa właściwa z punktu widzenia efektywności. Większość światła wysyłana jest w górną półprzestrzeń, zamiast ku dołowi. Sytuację pogarsza osadzający się brud.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa