Mierzenie napięcia zaczynamy od największego zakresu pomiarowego

Gdy pomiar będzie wykonywany na zbyt wysokim zakresie pomiarowym lub w skrajnym wypadku na niewłaściwym wejściu pomiarowym, będziemy mieli do czynienia z istotnym błędem pomiarowym.

Mierzenie napięcia zaczynamy od największego zakresu pomiarowego

Gdy pomiar będzie wykonywany na zbyt wysokim zakresie pomiarowym lub w skrajnym wypadku na niewłaściwym wejściu pomiarowym, będziemy mieli do czynienia z istotnym błędem pomiarowym.

Kiedy mierzymy napięcie o wartości 25 mV, nie powinniśmy wykorzystywać do tego zakresu pomiarowego dedykowanego do pomiarów do 200 V. Oczywiście wartość 25 mV mieści się w tym zakresie, ale błąd pomiarowy będzie wtedy potężny, co więcej, może nawet okazać się, że wskazanie miernika będzie pokazywało 0,03 albo nawet 0,0 V. W związku z tym należy ustawić zakres najmniejszy do uzyskania, który nie będzie powodował przekroczenia wartości maksymalnej, czyli np. 200 mV. Jeśli kolejny niższy zakres będzie sięgał maksymalnie 20 mV, będzie już zbyt niski.

Jeśli nie jesteśmy w stanie określić przed pomiarem, jaki zakres jest nam potrzebny, powinniśmy zacząć od najwyższego, jaki jest dostępny. Sukcesywnie obniżamy zakres pomiarowy do osiągnięcia optymalnego. Tak samo funkcjonują mierniki z automatycznym zakresem, co można nawet zauważyć podczas dostrajania się miernika do pomiaru.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki
Słowa kluczowe:
mierzenie napięcia