Systemy klimatyzacji typu VRF

Podstawową cechą klimatyzacji opartej na systemie VRF jest płynna zmiana ilości czynnika chłodniczego krążącego w układzie. Poprawia to efektywność energetyczną systemu.

Systemy klimatyzacji typu VRF

Podstawową cechą klimatyzacji opartej na systemie VRF jest płynna zmiana ilości czynnika chłodniczego krążącego w układzie. Poprawia to efektywność energetyczną systemu.

Dla regulacji przepływu wykorzystywane są sprężarki inwerterowe. Dostosowują ilość czynnika chłodniczego w układzie do aktualnych potrzeb instalacji. Elementy instalacji klimatyzacji typu VRF są takie same jak w standardowychukładach klimatyzacji typu split.

W pomieszczeniach znajdują się jednostki wewnętrzne, takie jak w układach typu split. Zasadniczym elementemukładu staje się agregat wyposażony w sprężarki inwerterowe odpowiadające za dostosowanie ilościczynnika chłodniczego w układzie do potrzeb instalacji. Podstawową różnicą pomiędzy układem typusplit/multisplit a układem VRF jest sposób połączenia jednostek z agregatem. W układach ozmiennej ilości czynnika wykorzystuje się system trójnikowy polegający na jednej parze rur(zasilanie/powrót) wychodzącej z agregatu i specjalnych trójnikach, na których instalacja rozgałęziasię na poszczególne jednostki wewnętrzne.Każda z jednostek wewnętrznych posiada swój zawór rozprężny, dzięki któremu możliwe jest dostosowanie ilości czynnika do aktualnych potrzeb w danympomieszczeniu. Duża zaleta to możliwość pracy w niskich temperaturach (do -20˚C), co pozwala na efektywne wykorzystanie systemu w okresie zimowym. Natomiast jednostki zewnętrzne w układach VRF są bardziej skomplikowane niż w układach split czy multisplit, charakteryzują się większą funkcjonalnością oraz bardziej zaawansowanymi technologiami usprawniającymi pracę systemu. Są konfigurowane w zestawy zapewniające otrzymanie potrzebnej mocy cieplnej i chłodniczej.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
klimatyzacja