Pułapki programów do tworzenia protokołów pomiarowych

Ułatwieniem dla pomiarowców są programy do tworzenia protokołów pomiarowych. Mają one wiele opcji np. połączenia z miernikiem, co ułatwia proces wprowadzania danych do protokołu. Są też możliwości dodawania zdjęć, pobierania charakterystyk narzędziowych.

Pułapki programów do tworzenia protokołów pomiarowych

Ułatwieniem dla pomiarowców są programy do tworzenia protokołów pomiarowych. Mają one wiele opcji np. połączenia z miernikiem, co ułatwia proces wprowadzania danych do protokołu. Są też możliwości dodawania zdjęć, pobierania charakterystyk narzędziowych.

Pomimo posiadania wielu opcji, w rzeczywistości programy te to wystandaryzowane produkty do powtarzalnych akcji pomiarowych, niedające możliwości odpowiedniego dostosowania np. tabel pomiarowych. Typowym „cudem” tabel pomiarowych w różnych programach są współczynniki korekcyjne, które się w nich pojawiają, a które powodują, że bezkrytycznie są akceptowane korekty o 1,25 czy o 1,4. Tymczasem powołana w przepisach Norma PN-HD 60364:6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie nigdzie nie wskazuje warunków korekcji wyniku o takie wartości.

Należy mieć na uwadze to, że normy się dezaktualizują. Trzeba więc pamiętać o regularnym aktualizowaniu oprogramowania. Z kolei zaimportowanie zdjęcia to nie wszystko – w przypadku kamer termowizyjnych ważne jest odpowiednie ustawienie parametrów, aby obraz przedstawiony w protokole nie przedstawiał błędnych danych.

Z programów do protokołów warto korzystać, ale nie należy zapominać o najważniejszych narzędziach, czyli o zdrowym rozsądku, wiedzy i umiejętnościach.

Autor: mgr inż. Tomasz Karwat członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, rzeczoznawca IR SEP i NOT, wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich
Słowa kluczowe:
protokół pomiarowy