Protokół z pomiarów, których chyba nie było

W wielu protokołach możemy znaleźć różnego rodzaju błędy. Niektóre wskazują, że pomiary w ogóle nie zostały przeprowadzone. Oto przykład:

Protokół z pomiarów, których chyba nie było

W wielu protokołach możemy znaleźć różnego rodzaju błędy. Niektóre wskazują, że pomiary w ogóle nie zostały przeprowadzone. Oto przykład:

L.p.

Oznaczenie/nazwa chronionych urządzeń

Producent i symbol

In [A]

Un [V]

IΔn [mA]

[mA]

[ms]

U

[V]

U

[V]

Test tak/nie

Ocena tak/nie

1.

Gniazdo 400 V 63 A

Moeller 63/4/003

63

400

30

25,5

21

0,1

50

tak

tak

2.

Gniazda 230 V

Moeller 63/4/003

63

400

30

24

5

0,1

50

tak

tak

Komentarz: w punkcie 1 podany jest obwód 3f z aparatem czteropolowym, w punkcie 2 jest podany obwód 1f też z aparatem czteropolowym – oczywiście technicznie jest to bzdura i potwierdza produkcję protokołu metodą „kopiuj/wklej”. Brak jest identyfikacji aparatu RCD – a przecież mamy przetestować skuteczność działania aparatu RCD, a nie gniazda. Dane są po prostu bezmyślnie skopiowane z protokołu pomiarowego impedancji pętli zwarcia.

W tabeli nie oznaczono, jakiego typu i o jakiej charakterystyce jest aparat – tymczasem typ aparatu i jego charakterystyka determinują sposób testowania. Wynik typu 5 ms jest nierealny do uzyskania. Sprężyna odciągająca zestyk nie ma tak dużej energii kinetycznej, żeby wyłączyć obwód w tak krótkim czasie. Brak opisów skrótów uniemożliwia analizę danych zawartych w tabeli. Ocena TAK/NIE nie mówi, czy wynik pomiaru/próby oznacza spełnianie kryterium.

Autor: mgr inż. Tomasz Karwat członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, rzeczoznawca IR SEP i NOT, wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich
Słowa kluczowe:
protokół pomiarowy