Praktyczna trwałość LED jest mniejsza niż w reklamach

Reklamowana długowieczność LED określana na 100 000 godzin wymaga krytycznego podejścia do podawanych wartości. Są to wyniki osiągane w warunkach laboratoryjnych.

Praktyczna trwałość LED jest mniejsza niż w reklamach

Reklamowana długowieczność LED określana na 100 000 godzin wymaga krytycznego podejścia do podawanych wartości. Są to wyniki osiągane w warunkach laboratoryjnych.

W praktyce trwałość dobrych jakościowo LED jest na poziomie 50 000 godzin. Zależy ona od takich czynników, jak wahania napięcia, zmiany temperatury pracy oraz jakość połączeń z układami zasilania, a także trwałość samych układów zasilających.

Ponadto żywotność LED, tak jak innych lamp, powinno się określać jako czas, po którym lampa utraci określony procent początkowego strumienia świetlnego, a nie przestanie zupełnie świecić. Zgodnie z wytycznymi Illuminating Engineering Society (IES) aktualnie standardem do obliczania „życia LED” jest punkt, w którym spadek strumienia osiąga 30% w stosunku do strumienia początkowego (tzw. punkt L70). Chociaż pozornie LED będzie działać nadal, to jednak jej strumień świetlny ulegnie stopniowo dalszemu liniowemu zmniejszaniu. W efekcie lampa będzie pobierać pełną moc, a świecić coraz słabiej.

Z punktu widzenia techniki oświetlania istotna jest użyteczna trwałość LED świecących białym światłem. Średni czas życia białej diody pracującej w temperaturze otoczenia +60o jest ok. 4 razy krótszy niż w przypadku takiej samej diody pracującej w temperaturze +20oC.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
LEDtrwałość LED