Autonomiczne oprawy oświetlenia awaryjnego mogą być zasilane przewodem niemającym cechy ognioodporności

Oświetlenie awaryjne musi działać w czasie pożaru przez czas dostosowany do charakteru danego pomieszczenia lub wykonywanych w nim czynności. Oświetlenie ewakuacyjne powinno natomiast zapewniać bezpieczne opuszczenie stref zagrożenia. Dlatego czas działania oprawy z własną lub centralną baterią musi być do tych potrzeb dostosowany.

Autonomiczne oprawy oświetlenia awaryjnego mogą być zasilane przewodem niemającym cechy ognioodporności

Oświetlenie awaryjne musi działać w czasie pożaru przez czas dostosowany do charakteru danego pomieszczenia lub wykonywanych w nim czynności. Oświetlenie ewakuacyjne powinno natomiast zapewniać bezpieczne opuszczenie stref zagrożenia. Dlatego czas działania oprawy z własną lub centralną baterią musi być do tych potrzeb dostosowany.

Ponadto oprawy awaryjne powinny być przystosowane do kontroli ich działania według przyjętego systemu testowania. Szczegółowe zasady serwisowania i kontrolowania określa Norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Ponieważ oprawy z wbudowanym układem zasilającym korzystają z własnego źródła energii, nie ma potrzeby pożarowego zabezpieczania doprowadzonych do nich przewodów. Stosowny zapis można znaleźć w Normie SEP N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

Ma on następującą treść:

„4.5. Autonomiczne oprawy oświetlenia awaryjnego (wyposażone we własny moduł inwerterowy) mogą być zasilane przewodem nieposiadającym cechy ognioodporności. Przyłączenie obwodów zasilających w tym przypadku powinno nastąpić za przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu”.

Natomiast zabezpieczenia takie są potrzebne w systemach z centralną baterią.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP
Słowa kluczowe:
oświetlenie awaryjne