Gdzie jakie źródła światła stosować

Źródła światła w zależności od rodzaju i parametrów technicznych mogą być stosowane w różnych sytuacjach. W pewnych przypadkach stosowanie niektórych z nich jest niewskazane lub wręcz zabronione.

Gdzie jakie źródła światła stosować

Źródła światła w zależności od rodzaju i parametrów technicznych mogą być stosowane w różnych sytuacjach. W pewnych przypadkach stosowanie niektórych z nich jest niewskazane lub wręcz zabronione.

Przykładowo wysokoprężne lampy rtęciowe ze względu na swoją wysoką luminancję nie mogą być instalowane w polu widzenia pracowników lub przechodniów i kierowców. Żarówki halogenowe ze względu na wysoką temperaturę pracy nie nadają się do instalowania w pobliżu palnych przedmiotów. Zasady doboru źródeł światła zestawiono w tabeli 1. Pominięto w niej żarówki standardowe.

Tabela 1. Przykłady zastosowań źródeł światła

Źródło światła

 Zastosowanie w obiektach

Mieszkalnych

Użyteczności publicznej

Sportowych

Przemysłowych

Na terenie

Żarówki halogenowe

x

x

x

x

-

Świetlówki liniowe

x

xx

xx

xx

x

Świetlówki kompaktowe

xx

xx

xx

xx

x

Wysokoprężne lampy wyładowcze

-

-

xx

xx

xx

LED

xx

xx

xx

xx

xx

Oznaczenia:

xx – zalecane,

x – stosowane,

- – niestosowane.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa