Parametry oświetlenia drogowego

Przy stosowaniu norm dotyczących oświetlenia drogowego niezbędna jest analiza kilku podstawowych parametrów. Należą do nich natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia, współczynnik ujednoliconej oceny olśnienia i wskaźnik oddawania barw.

Parametry oświetlenia drogowego

Przy stosowaniu norm dotyczących oświetlenia drogowego niezbędna jest analiza kilku podstawowych parametrów. Należą do nich natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia, współczynnik ujednoliconej oceny olśnienia i wskaźnik oddawania barw.

Wielkością określającą efekt oświetleniowy jest natężenie oświetlenia. Rozróżnia się przy tym natężenie oświetlenia w danym punkcie oraz natężenie oświetlenia na danej płaszczyźnie. Ponadto na obszarach, w których poruszają się przechodnie i rowerzyści, należy rozróżniać także cylindryczne, półcylindryczne i sferyczne natężenie oświetlenia.

Cylindryczne natężenie oświetlenia w danym punkcie jest wartością określoną dla chwilowych położeń pionowych płaszczyzn w trakcie ich pełnego obrotu wokół pionowej osi przechodzącej przez ten dany punkt.

Półcylindryczne natężenie oświetlenia w danym punkcie jest wartością określoną dla chwilowych położeń pionowych płaszczyzn w trakcie ich półobrotu wokół pionowej osi przechodzącej przez ten dany punkt.

Sferyczne natężenie oświetlenia w danym punkcie jest wartością określoną dla wszystkich chwilowych położeń płaszczyzn zawierających ten dany punkt.

Istotną rolę odgrywa równomierność oświetlenia określana jako stosunek wartości minimalnej do średniej. Przy rozmieszczaniu opraw oświetleniowych należy więc zadbać, aby parametr ten był bezwzględnie utrzymany na poziomie określonym w normie. W przeciwnym przypadku powstaną przestrzenie niedoświetlone, co na traktach komunikacyjnych stwarza zagrożenia.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa