Stosowanie termowizji do oceny zagrożenia pożarowego

Przypuszcza się, że przyczyny ok. 60% pożarów są związane z przepływem prądu elektrycznego. Duża część pożarów wynika z niedbalstwa w wykonaniu instalacji, wadliwego doboru przewodów czy nieprawidłowej eksploatacji. Termowizja jest dobrym narzędziem do wykrywania wielu tych błędów.

Stosowanie termowizji do oceny zagrożenia pożarowego

Przypuszcza się, że przyczyny ok. 60% pożarów są związane z przepływem prądu elektrycznego. Duża część pożarów wynika z niedbalstwa w wykonaniu instalacji, wadliwego doboru przewodów czy nieprawidłowej eksploatacji. Termowizja jest dobrym narzędziem do wykrywania wielu tych błędów.

Pomiar termowizyjny pozwala na określenie i wizualizację wydatku ciepła z obserwowanych obiektów, np. z instalacji elektrycznych. Wydatek ciepła z instalacji jest skutkiem przepływu prądu elektrycznego i zależy od mocy pobieranej przez instalację, elementów instalacji czy urządzenia elektrycznego z niej zasilonego.

Z podstaw elektrotechniki znany jest podstawowy wzór na moc wydzielającą się od przepływu prądu elektrycznego:

P = U · I · cos φ

lub przekształcony P = I2 · R · cos φ

Jeżeli odniesiemy moc do czasu jej występowania, możemy operować (w pewnym uproszczeniu) ciepłem wydzielającym się z instalacji elektrycznej. Jest ono bardzo silnie zależne (wykładniczo) od przepływającego prądu elektrycznego, jak również od rezystancji instalacji.

Termowizja jest bardzo skutecznym narzędziem ze względu na szybką diagnostykę zagrożeń pożarowych, które mogą wynikać z:

–     przeciążenia termicznego kabla spowodowanego złym doborem do warunków ruchowych instalacji,

–     z wadliwej eksploatacji,

–     ze wzrostu rezystancji zestyku.

Autor: mgr inż. Tomasz Karwat członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, rzeczoznawca IR SEP i NOT, wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich
Słowa kluczowe:
termowizja