Oględziny rur instalacyjnych

Norma PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie w części dotyczącej oględzin podaje m.in., co kontrolujemy podczas oględzin instalacji elektrycznej.

W przypadku rur instalacyjnych według normy sprawdzamy:

Oględziny rur instalacyjnych

Norma PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie w części dotyczącej oględzin podaje m.in., co kontrolujemy podczas oględzin instalacji elektrycznej.

W przypadku rur instalacyjnych według normy sprawdzamy:

We wszystkich przypadkach:

 • widoczny znak zgodności z właściwą normą wyrobu, jeżeli jest wymagany w takiej normie,
 • pewność zamocowania, pokrywy na swoich miejscach i odpowiednio chronione przed uszkodzeniem mechanicznym,
 • liczbę przewodów umożliwiającą łatwe wciąganie – czy nie została przekroczona,
 • czy puszki są odpowiednie do wciągania przewodów,
 • promień gięcia jest taki, aby przewody nie uległy uszkodzeniu,
 • stopień ochrony odpowiadający wpływom zewnętrznym.

Przy oględzinach rur instalacyjnych metalowych sztywnych:

 • połączone z głównym zaciskiem uziemiającym,
 • przewody fazowe i neutralne osłonięte tą samą rurą instalacyjną,
 • rura instalacyjna dostosowana do warunków wilgotnościowych i korozyjnych.

Przy oględzinach rur instalacyjnych metalowych elastycznych:

 • zapewniony oddzielny przewód ochronny,
 • odpowiednio podtrzymywana i zakończona.

Przy oględzinach rur niemetalowych sztywnych:

 • czy jest rezerwa na wydłużanie i kurczenie,
 • czy puszki i osprzęt mocujący są dostosowane do masy zawieszonej oprawy oświetleniowej w spodziewanej temperaturze,
 • czy zapewniony jest przewód ochronny.
Autor: mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych „El-Fred”, specjalista ds. pomiarów