Co może pełnić funkcję przewodów ochronnych

Przekrój każdego przewodu ochronnego wchodzącego w skład obwodu elektrycznego powinien spełniać warunki samoczynnego wyłączenia zasilania określone w Polskiej Normie PN-HD 60364-4-41:2009 oraz wytrzymywać spodziewany prąd zwarciowy. Przewód należy dobierać na podstawie obliczeń albo wg tablicy zawartej w Polskiej Normie PN-HD 60364-5-54:2011.

Co może pełnić funkcję przewodów ochronnych

Przekrój każdego przewodu ochronnego wchodzącego w skład obwodu elektrycznego powinien spełniać warunki samoczynnego wyłączenia zasilania określone w Polskiej Normie PN-HD 60364-4-41:2009 oraz wytrzymywać spodziewany prąd zwarciowy. Przewód należy dobierać na podstawie obliczeń albo wg tablicy zawartej w Polskiej Normie PN-HD 60364-5-54:2011.

Funkcję przewodu ochronnego mogą spełniać:

– żyły w przewodach wielożyłowych,

– izolowane lub gołe przewody ułożone we wspólnej osłonie z przewodami fazowymi,

– ułożone na stałe przewody gołe lub izolowane,

– zapewniające ciągłość połączeń metalowe powłoki, ekrany lub pancerze kabli oraz przewodów plecionych lub koncentrycznych,

– zapewniające ciągłość połączeń metalowe rury instalacyjne.

Jako przewody ochronne lub ochronne przewody wyrównawcze nie mogą być stosowane:

– metalowe rury wodociągowe,

– rurociągi zawierające łatwopalne gazy lub płyny,

– narażone na naprężenia mechaniczne (podczas normalnej pracy) części konstrukcyjne,

– giętkie lub sprężyste kanały (z wyjątkiem specjalnie przeznaczonych do spełniania funkcji przewodów ochronnych),

– giętkie części metalowe,

– elementy podtrzymujące oprzewodowanie,

– korytka i drabinki instalacyjne.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
przewody ochronne