Co mają wykazać oględziny?

Oględziny to pierwszy etap sprawdzania instalacji, który należy wykonać przed przystąpieniem do prób przy odłączonym zasilaniu, z zachowaniem ostrożności celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.

Co mają wykazać oględziny?

Oględziny to pierwszy etap sprawdzania instalacji, który należy wykonać przed przystąpieniem do prób przy odłączonym zasilaniu, z zachowaniem ostrożności celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.

Oględziny są kontrolą instalacji elektrycznej za pomocą zmysłów, której celem jest upewnienie się, czy wyposażenie elektryczne zostało prawidłowo dobrane i zainstalowane.

Oględziny mają potwierdzić, że urządzenia:

  • spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach;
  • zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy;
  • nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo;
  • mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;
  • właściwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe;
  • właściwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparaturę;
  • są wyposażone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne;
  • zapewniony jest dostęp do urządzeń w celu wygodnej obsługi, identyfikacji.
Autor: mgr inż. Fryderyk Łasak Specjalista ds. pomiarów