Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w szynoprzewodach

Wytyczne dotyczące ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym płynącym przez szynoprzewody zawiera rozdział 11 Normy PN-EN 61534-1:2011 – wersja polska – „Systemy szynoprzewodów – Część 1: Wymagania ogólne”.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w szynoprzewodach

Wytyczne dotyczące ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym płynącym przez szynoprzewody zawiera rozdział 11 Normy PN-EN 61534-1:2011 – wersja polska – „Systemy szynoprzewodów – Część 1: Wymagania ogólne”.

Zgodnie z zapisem zawartym w tym rozdziale system PT powinien być tak skonstruowany, aby w trakcie normalnej eksploatacji niebezpieczne części znajdujące się pod napięciem nie były dostępne bez użycia narzędzia. Podobne zalecenia dotyczą również jednostek odpływowych.

W normie podkreślono, że powłoki lakiernicze, emalia, papier, bawełna lub folia tlenkowa nie stanowią skutecznej warstwy ochronnej przed kontaktem z częściami czynnymi. Części przewodzące dostępne powinny być niezawodnie połączone z uziemieniem ochronnym systemu PT.

Główny ochronny przewód uziemiający, posiadający skuteczną ciągłość, powinien obejmować cały system PT, a jego częściowe odłączenie lub usunięcie nie może być możliwe bez użycia narzędzia.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP
Słowa kluczowe:
szynoprzewody