Ochrona przed palnymi cieczami

Urządzenia elektryczne zainstalowane na stałe i zawierające ponad 25 litrów cieczy palnych powinny mieć zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się płonącej cieczy  i produktów jej spalania (płomień, dym, gazy toksyczne) do innych części obiektu budowlanego.

Ochrona przed palnymi cieczami

Urządzenia elektryczne zainstalowane na stałe i zawierające ponad 25 litrów cieczy palnych powinny mieć zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się płonącej cieczy  i produktów jej spalania (płomień, dym, gazy toksyczne) do innych części obiektu budowlanego.

Jako środki zabezpieczające mogą być stosowane:

  • studzienki do zbierania wyciekającej palnej cieczy, umożliwiające jej spalenie w przypadku powstania ognia;
  • usytuowanie urządzenia elektrycznego w pomieszczeniu o odpowiedniej odporności ogniowej, wyposażonym w progi lub inne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się cieczy poza to pomieszczenie. Pomieszczenie to powinno mieć połączenia wentylacyjne jedynie z atmosferą zewnętrzną.

Jeżeli cieczy jest mniej niż 25 litrów, wystarcza zabezpieczenie tylko przed jej wyciekaniem. Zaleca się, aby w przypadku powstania pożaru zostało bezzwłocznie wyłączone zasilanie w energię elektryczną dla urządzenia, w którym znajduje się palna ciecz.

mgr inż. Andrzej Boczkowski

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

Słowa kluczowe:
ochrona przeciwpożarowa