Różnicowoprądowe wyłączniki ochronne w rolnictwie

Jednym z obszarów, w których zdarza się szczególnie dużo przypadków porażeń prądem elektrycznym, jest rolnictwo i ogrodnictwo. Dlatego powinno się tam zwracać się szczególną uwagę na stosowanie różnicowoprądowych wyłączników ochronnych.

Różnicowoprądowe wyłączniki ochronne w rolnictwie

Jednym z obszarów, w których zdarza się szczególnie dużo przypadków porażeń prądem elektrycznym, jest rolnictwo i ogrodnictwo. Dlatego powinno się tam zwracać się szczególną uwagę na stosowanie różnicowoprądowych wyłączników ochronnych.

Norma PN-HD 60364-7-705:2007 (wersja angielska) Instalacje elektryczne niskiego napięcia Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji  Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze określa miejsca, w których wyłączniki te należy stosować. Zasady te wskazane jest stosować także w innych rodzajach budownictwa, w których instalacje elektryczne użytkowane są przez osoby nie posiadające specjalistycznych kwalifikacji do obsługi urządzeń elektrycznych. Zgodnie z normą wyłączniki należy instalować w obwodach odbiorczych gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A, które są przewidziane do powszechnego użytkowania i do obsługiwania przez osoby niewykwalifikowane oraz w obwodach zasilających urządzenia ruchome o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A, używane na zewnątrz.

Natomiast do ochrony przed pożarami wywołanymi prądami doziemnymi stosować należy wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 500 mA.

Prąd zadziałania wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego powinien zawierać się w granicach 0,5 IΔn ÷ IΔn, gdzie IDn jest znamionowym prądem różnicowym.

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe mogą pracować we wszystkich układach sieci z wyjątkiem czterożyłowego układu TN-C.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa