Ochrona przed łukiem elektrycznym lub iskrzeniem

Urządzenia elektryczne przyłączone na stałe, które podczas normalnej pracy mogą spowodować powstanie łuku elektrycznego lub iskrzenia, powinny być chronione przez:

Ochrona przed łukiem elektrycznym lub iskrzeniem

Urządzenia elektryczne przyłączone na stałe, które podczas normalnej pracy mogą spowodować powstanie łuku elektrycznego lub iskrzenia, powinny być chronione przez:

  • całkowite osłonięcie materiałem odpornym na działanie łuku elektrycznego;
  • odgrodzenie materiałem odpornymi na działanie łuku elektrycznego od tych elementów obiektu budowlanego, w których łuk mógłby spowodować szkody;
  • montaż taki, aby pozwolić na bezpieczne zgaśnięcie łuku w dostatecznej odległości od tych elementów obiektu budowlanego, w których łuk mógłby spowodować szkody.

Materiały odporne na działanie łuku elektrycznego, stosowane na obudowy lub przegrody, powinny być niezapalne, mieć małą przewodność cieplną i odpowiednią grubość zapewniającą mechaniczną wytrzymałość – może to być na przykład arkusz wykonany z włókna szklanego i silikonu o grubości 20 mm.

 

Autor: mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
Słowa kluczowe:
ochrona przeciwpożarowa