Ochrona przed łukiem elektrycznym lub iskrzeniem

Ochrona przed łukiem elektrycznym lub iskrzeniem

Urządzenia elektryczne przyłączone na stałe, które podczas normalnej pracy mogą spowodować powstanie łuku elektrycznego lub iskrzenia, powinny być chronione przez:

  • całkowite osłonięcie materiałem odpornym na działanie łuku elektrycznego;
  • odgrodzenie materiałem odpornymi na działanie łuku elektrycznego od tych elementów obiektu budowlanego, w których łuk mógłby spowodować szkody;
  • montaż taki, aby pozwolić na bezpieczne zgaśnięcie łuku w dostatecznej odległości od tych elementów obiektu budowlanego, w których łuk mógłby spowodować szkody.

Materiały odporne na działanie łuku elektrycznego, stosowane na obudowy lub przegrody, powinny być niezapalne, mieć małą przewodność cieplną i odpowiednią grubość zapewniającą mechaniczną wytrzymałość – może to być na przykład arkusz wykonany z włókna szklanego i silikonu o grubości 20 mm.

 

Autor: mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
Słowa kluczowe:
ochrona przeciwpożarowa