Szacunkowa efektywność przydomowego „wiatraka”

Szacuje się, że dobrze dobrana i usytuowana elektrownia wiatrowa może wytworzyć rocznie taką ilość energii elektrycznej, jaka odpowiada 10–20% iloczynu mocy nominalnej zainstalowanej turbiny oraz liczby godzin w ciągu roku (24 h × 365 dni).

Szacunkowa efektywność przydomowego „wiatraka”

Szacuje się, że dobrze dobrana i usytuowana elektrownia wiatrowa może wytworzyć rocznie taką ilość energii elektrycznej, jaka odpowiada 10–20% iloczynu mocy nominalnej zainstalowanej turbiny oraz liczby godzin w ciągu roku (24 h × 365 dni).

Szacunek ten uwzględnia zarówno okresy bezwietrzne, jak i te, kiedy prędkość wiatru jest mniejsza lub większa od tej, przy której elektrownia wiatrowa pracuje nominalną mocą. Przykładowo turbina o mocy 20 kW może wyprodukować w ciągu roku co najmniej:

0,1 × 20 × 24 × 365 = 17 520 kWh,

a maksymalnie:

0,2 × 20 × 24 × 365 = 35 040 kWh,

czyli na dobę od 24 do 48 kWh.

Taka ilość energii może posłużyć do zasilania grzałki o mocy 2 kW umieszczonej w podgrzewaczu wody przez 12 lub 24 godziny. Innym zastosowaniem może być zasilanie dobrego oświetlenia oraz urządzeń RTV sporego domu jednorodzinnego.

Energia uzyskana z przydomowej elektrowni wiatrowej najczęściej nie jest w stanie zaspokoić w pełni zapotrzebowania domu jednorodzinnego na energię elektryczną. Z tego względu zwykle niezbędne jest pobieranie także energii z sieci energetycznej.

Wyjątek stanowią budynki tak usytuowane, że brak jest praktycznej możliwości przyłączenia ich do sieci. W takim przypadku wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie przydomowej elektrowni wiatrowej współpracującej z panelami fotowoltaicznymi.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
elektrownie wiatroweOZE