O jakich pracach i obiektach mówi norma dotycząca instalacji na budowie

Instalacje elektryczne na terenie budowy muszą spełniać wymagania zawarte w arkuszach Polskiej Normy o wspólnym numerze 60364. Podstawowy jest arkusz z części 7 dotyczącej specjalnych instalacji lub lokalizacji.

O jakich pracach i obiektach mówi norma dotycząca instalacji na budowie

Instalacje elektryczne na terenie budowy muszą spełniać wymagania zawarte w arkuszach Polskiej Normy o wspólnym numerze 60364. Podstawowy jest arkusz z części 7 dotyczącej specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Zawarte w arkuszu 7-704 Instalacje na terenie budowy i rozbiórki specjalne wymagania dotyczą instalacji elektrycznych na terenie budowy w czasie wykonywania prac budowlanych lub rozbiórkowych, włączając w to m.in.:

– budowę nowych obiektów;

– remonty, przebudowy, rozbudowy;

– rozbiórki całych obiektów budowlanych lub ich części;

– prace inżynieryjne;

– roboty ziemne;

– inne podobne prace.

Zawarte w PN-HD 60364-7-704:2010 – wersja polskaInstalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki wymagania dotyczą instalacji elektrycznych stałych lub ruchomych. Norma nie obejmuje kopalni odkrywkowych, podobnie jak instalacji elektrycznych w obiektach administracyjnych usytuowanych na terenie budowy, takich jak np. biura, szatnie, stołówki, sypialnie, toalety.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa