Układy sieci stosowane w Polsce

Polska Norma PN- HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje wyróżnia pięć podstawowych układów sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT i IT.

Układy sieci stosowane w Polsce

Polska Norma PN- HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje wyróżnia pięć podstawowych układów sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT i IT.

W Polsce układ TN-C ze wspólnym przewodem ochronno-neutralnym PEN stosowany jest w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. W odbiorczych instalacjach elektrycznych preferowany jest układ TN-S z odrębnymi przewodami neutralnym N oraz ochronnym PE umożliwiający m.in. stosowanie wyłączników różnicowoprądowych. Układ ten powinien być stosowany w obwodach rozdzielczych i odbiorczych nowych lub modernizowanych instalacji.

Wymóg ten wynika z treści zapisu zawartego w punkcie 2 ustępu 1w paragrafie 183 rozporządzenia określającego warunki techniczne dla budynków.

W przypadku modernizacji starszych instalacji elektrycznych w układzie TN-C w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych realizacja tego zalecenia jest możliwa tylko przy jednoczesnej wymianie całej instalacji we wszystkich lokalach. W przeciwnym przypadku powstaje niespójny układ, w którym występują jednocześnie przewody PEN, N i PE. W układzie takim występują problemy z rozpływem prądów neutralnych.

W innych starszych obiektach bez problemów stosuje się układ TN-C-S. Przyłącze jest czteroprzewodowe – w układzie TN-C, natomiast w instalacji stosuje się układ TN-S. Podział przewodu PEN następuje w złączu lub w rozdzielnicy głównej budynku.

Rys. 1. Pięć podstawowych ukladów sieci i instalacji elektrycznych [wg PN- HD 60364-1:2010]

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa