Najważniejsze parametry i cechy wyłączników nadprądowych

Spośród wielu parametrów wyłączników nadprądowych podawanych przez Polskie Normy można wybrać najważniejsze z praktycznego punktu widzenia.

Najważniejsze parametry i cechy wyłączników nadprądowych

Spośród wielu parametrów wyłączników nadprądowych podawanych przez Polskie Normy można wybrać najważniejsze z praktycznego punktu widzenia.

Są to:

  • czas umowny zadziałania równy dla wyłączników o prądzie znamionowym do 63A jednej godzinie i wyłączników o prądzie znamionowym większym od 63A – dwóm godzinom;
  • umowny prąd niezadziałania Int – jest równy 1,13 prądu znamionowego wyzwalacza przeciążeniowego wyłącznika;
  • umowny pąd zadziałania It – jest równy 1,45 prądu znamionowego wyzwalacza przeciążeniowego wyłącznika.

Wyłączniki wielobiegunowe obciążone wielobiegunowo przy pracy od stanu zimnego (w temperaturze otoczenia) powinny zadziałać przy prądzie o wartości 1,2 umownego prądu zadziałania w czasie umownym, a wyłączniki dwubiegunowe przy przeciążeniu równym 1,1 umownego prądu zadziałania.

Wyłączniki nadprądowe mają w stosunku do bezpieczników topikowych wiele zalet. Należą do nich m.in.:

  • brak konieczności magazynowania zapasowych wkładek topikowych,
  • kompaktowa budowa,
  • brak możliwości niedozwolonych napraw,
  • łatwiejsze dopasowanie do charakterystyki termicznej przewodów,
  • możliwość wielokrotnego użycia.

Mimo niewątpliwych zalet wyłączniki nadprądowe nie są pozbawione wad, najważniejsze z nich to:

  • brak możliwości uzyskania selektywności między dwoma szeregowo połączonymi wyłącznikami, ze względu na b. krótki okres wyłączenia prądów zwarciowych (w czasie do 10 ms),
  • mniejsza zdolność zwarciowa w porównaniu z bezpiecznikami topikowymi.
Autor: inż. Michał Świerżewski, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
Słowa kluczowe:
wyłączniki nadprądowe