PKOO ostrzega przed zwodami aktywnymi

Oprócz systemów odgromowych zgodnych z przepisami i Polskimi Normami oferowane są w Polsce systemy zwodów aktywnych, cieszące się zainteresowaniem ze względu na stosunkowo niskie koszty zainstalowania.

PKOO ostrzega przed zwodami aktywnymi

Oprócz systemów odgromowych zgodnych z przepisami i Polskimi Normami oferowane są w Polsce systemy zwodów aktywnych, cieszące się zainteresowaniem ze względu na stosunkowo niskie koszty zainstalowania.

Oferenci tych systemów powołują się na normę opracowaną we Francji (NF C 17-102):

– system wczesnej emisji strimerów (ESE – Early Streamer Emission) oraz

– system przemieszczania ładunku (CTS – Charge Transfer System).

Zgodnie z informacjami ich oferentów system ESE ma za zadanie przejmować wszystkie wyładowania o nawet kilkusetmetrowym zasięgu. Natomiast CTS zapobiega wyładowaniom piorunowym w chroniony obiekt.

Norma opracowana we Francji nie ma statusu normy międzynarodowej. Ponadto systemy te nie odpowiadają polskim uregulowaniom prawnym.

W tej sytuacji warto znać oficjalne stanowisko Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej (PKOO) z 13 września 2017 roku. Podkreśla ono konieczność stosowania Polskich Norm w zakresie ochrony odgromowej, jest również próbą zwrócenia uwagi środowiska elektryków, służb budowlanych, inwestorów i wszystkich instytucji zainteresowanych skuteczną ochroną odgromową na lekceważenie przepisów oraz wymagań Polskich Norm.

W oświadczeniu podkreślono również, że nie ma żadnego uzasadnienia dla stosowania w Polsce innych wymagań dotyczących ochrony odgromowej budynków, niż tych zawartych w serii PN-EN 62305, a w szczególności powoływanie się na francuski dokument opracowany przez producentów aktywnych urządzeń ochrony odgromowej, nazywany Normą Francuską NF C 17-102. W dokumencie tym zawarty jest wiele sprzeczności w stosunku do wymagań zamieszczonych w serii norm PN-EN 62305, a zwłaszcza dotyczących zasad wymiarowania stref ochronnych dla obiektów budowlanych.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
ochrona odgromowazwody