Multimetr jako środek oceny parametrów jakości energii elektrycznej

Ocena zaników napięcia zasilającego może być wykonana za pomocą urządzeń, które pozornie w ogóle temu nie służą. Mowa tu o multimetrach będących przyrządami pomiarowymi nieposiadającymi funkcji rejestracji. Można wadę tę jednak wyeliminować przez podłączenie multimetru do komputera i wykorzystanie dedykowanego oprogramowania pomiarowego.

Multimetr jako środek oceny parametrów jakości energii elektrycznej

Ocena zaników napięcia zasilającego może być wykonana za pomocą urządzeń, które pozornie w ogóle temu nie służą. Mowa tu o multimetrach będących przyrządami pomiarowymi nieposiadającymi funkcji rejestracji. Można wadę tę jednak wyeliminować przez podłączenie multimetru do komputera i wykorzystanie dedykowanego oprogramowania pomiarowego.

Kiedy nie jest konieczny pomiar zgodny z normą, do oceny nie tylko występowania zapadów, ale także do pomiaru poziomu napięcia czy częstotliwości, a także ich częstości oraz czasu występowania ich odchyleń od wartości znamionowej, można użyć właśnie zwykłego multimetra. Sytuacja taka nastąpi na przykład, gdy chcemy wstępnie sprawdzić występowanie problemów z wartością napięcia w danym punkcie zasilającym.

Połączenie multimetru z komputerem pozwala na wykorzystanie przestrzeni dyskowej komputera do cyklicznego zapisywania pomiarów napięcia. W tym przypadku jednak pomiar będzie zgrubny, ponieważ częstotliwość wykonywania pomiaru wartości skutecznej napięcia czy wartości częstotliwości w multimetrach jest mała, a co za tym idzie − wynik nie uwzględnia wartości skutecznych wszystkich okresów (czy półokresów) sinusoidy napięcia w mierzonym przedziale czasowym. Oznacza to, że szybkozmienne zaburzenia tych wartości mogą być niezauważone przez multimetr. Niemniej jednak pomiar jest wystarczający do wstępnej detekcji problemów z należytym dotrzymaniem wartości napięcia.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki