Metody stosowane do pomiaru prędkości obrotowej

Przyrządy do pomiaru prędkości obrotowej w warunkach przemysłowych, poza bieżącą kontrolą prędkości obrotowej, stosowane są m.in. do monitoringu ciągłości działania maszyn, kontroli zakresu prędkości maszyn, w układach płynnego sterowania prędkością obrotową napędów elektrycznych, do kontroli poślizgu w celu ochrony sprzęgieł, do pomiaru drgań skrętnych, do badań diagnostycznych maszyn w warunkach rozruchu i wybiegu oraz do wielu podobnych zadań.

Metody stosowane do pomiaru prędkości obrotowej

Przyrządy do pomiaru prędkości obrotowej w warunkach przemysłowych, poza bieżącą kontrolą prędkości obrotowej, stosowane są m.in. do monitoringu ciągłości działania maszyn, kontroli zakresu prędkości maszyn, w układach płynnego sterowania prędkością obrotową napędów elektrycznych, do kontroli poślizgu w celu ochrony sprzęgieł, do pomiaru drgań skrętnych, do badań diagnostycznych maszyn w warunkach rozruchu i wybiegu oraz do wielu podobnych zadań.

Metody pomiaru prędkości obrotowej, w zależności od zastosowanych przetworników pomiarowych, można podzielić na:

  • metody stykowe – polegające na mechanicznym połączeniu przetwornika pomiarowego z obiektem wirującym. W ramach tych metod stosuje się:

– prądnice tachometryczne,

– resolwery,

– przyrządy tensometryczne,

– przetworniki impulsowo obrotowe,

– przetworniki kodowe;

Pomiary metodami stykowymi stosuje się zazwyczaj w zakresie obrotów 20 obr/min do 20 000 obr/min. Mają one wady wynikające z obciążenia elementu wirującego badanej maszyny dodatkowym momentem hamującym, poślizgów lub niedokładnego docisku części pomiarowej miernika w punkcie stycznym badanej maszyny, trudny pomiar prędkości obrotowej niewielkich urządzeń.

  • metody bezstykowe – z zastosowaniem przetworników optycznych, elektromagnetycznych, porównawczych i podobnych. Metody te są pozbawione części wad występujących przy metodach stykowych. Jednak element wirujący musi być oznakowany odpowiednim znacznikiem wskazującym jego położenie kątowe.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.