Przewody stosowane w sieci rozdzielczej na budowie

W prowizorycznej sieci rozdzielczej na terenie budowy najczęściej stosuje się przewody giętkie o odpowiedniej izolacji. Zgodnie z normą PN-HD 60364-7-704:2010 – wersja polska – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki powinny to być przewody odporne na ścieranie oraz wodę. Przykładem może być przewód o symbolu H07BQ-F (rys. 1), w którym poszczególne litery i cyfry oznaczają:

Przewody stosowane w sieci rozdzielczej na budowie

W prowizorycznej sieci rozdzielczej na terenie budowy najczęściej stosuje się przewody giętkie o odpowiedniej izolacji. Zgodnie z normą PN-HD 60364-7-704:2010 – wersja polska – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki powinny to być przewody odporne na ścieranie oraz wodę. Przykładem może być przewód o symbolu H07BQ-F (rys. 1), w którym poszczególne litery i cyfry oznaczają:

H – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej,

07 – przewód na napięcie 450/750V,

B – izolacja z ciepłoodpornej gumy EPR,

Q – powłoka z poliuretanu,

F – giętkie żyły.

Powłoka z poliuretanu charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na ścieranie oraz oleje, rozpuszczalniki, ścieki, tlen, ozon, a także oddziaływanie warunków atmosferycznych.

Rys. 1. Trójżyłowy giętki przewód – widoczna kolorystyka izolacji żył (kat. TELEFONIKA)

   Przewody o takiej budowie przeznaczone są do stosowania w miejscach, gdzie występuje duże narażenie na uszkodzenia mechaniczne (ciągnienie, wleczenie, przesuwanie, przeginanie), w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach oraz na terenach otwartych. Służą do przyłączania urządzeń w różnych warunkach. Dlatego doskonale sprawdzają się na terenie budowy.

Stosowane są przede wszystkim przewody 3- oraz 5-żyłowe o przekroju żyły do 16 mm2. Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu nie powinna przekraczać +90°C. Omawiane przewody mogą pracować w temperaturze otoczenia nie niższej niż -50°C, przy czym temperatura otoczenia przy ich układaniu nie może być niższa niż -40°C. W polskich warunkach klimatycznych są to zupełnie wystarczające wartości.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa