Kolory izolacji przewodów PE i PEN

Przewody ochronne muszą mieć izolację, która na pierwszy rzut oka określa ich funkcję.

Kolory izolacji przewodów PE i PEN

Przewody ochronne muszą mieć izolację, która na pierwszy rzut oka określa ich funkcję.

Polska Norma PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych nakazuje, aby przewody lub żyły ochronne oznaczane literami PE oraz przewody lub żyły ochronno-neutralne oznaczane literami PEN miały izolację żółto-zieloną. Jednocześnie barw tych nie mogą mieć przewody fazowe oraz przewody neutralne. Kolorystykę izolacji przewodów zestawiano w tabeli 1.

Tabela 1. Kolorystyka izolacji przewodów pojedynczych oraz żył w wielożyłowych przewodach i kablach

Liczba żył

Kolory żył

przewód lub żyła
ochronna

przewód lub żyła neutralna

przewód lub żyła fazowa

 3

Zielono-żółty

Niebieski

Brązowy lub czarny albo szary

   

 5

Zielono-żółty

Niebieski

Brązowy

Czarny

Szary

Izolacja przewodów fazowych może mieć także inne barwy niż podane w tabeli 3 z wyjątkiem barw zastrzeżonych dla przewodów neutralnych i ochronnych.

mgr inż. Janusz Strzyżewski

członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa