Konserwacja systemu detekcji CO i LPG

Niezawodność systemu detekcji CO i LPG uzależniona jest od właściwej eksploatacji, konserwacji i regularnego wykonywania kontroli.

Konserwacja systemu detekcji CO i LPG

Niezawodność systemu detekcji CO i LPG uzależniona jest od właściwej eksploatacji, konserwacji i regularnego wykonywania kontroli.

Detektory wyposażone są w sensory odpowiedzialne za wykrywanie gazu. Jest to bardzo newralgiczny element, który do właściwej pracy wymaga kalibracji w ustalonych przez producenta odstępach czasu. W większości detektorów garażowych montowane są sensory półprzewodnikowe. Ich cechą charakterystyczną jest niezawodność działania i długa żywotność (ok. 10 lat przy efektywnie pracującej wentylacji). Sensory półprzewodnikowe z upływem czasu zwiększają swoją czułość (zaczynają reagować na stężenia gazów niższe niż wartości początkowe), dlatego wymagają przeprowadzenia procesu kalibracji przed upływem 3 lat. Nieskalibrowane w odpowiednim czasie urządzenia mogą powodować fałszywe alarmy, co skutkować będzie zwiększonymi kosztami energii elektrycznej, wykorzystanej do pracy wentylatorów. Naklejka z zalecanym terminem kolejnej kalibracji umieszczona jest na obudowie detektora. O zbliżającym się terminie kalibracji informuje także migająca dioda na obudowie detektora.

Rys. 1. Półprzewodnikowy moduł sensora tlenku węgla z filtrem węglowym

Większość oferowanych przez producentów detektorów wyposażonych jest w wymienny, demontowalny moduł sensora (płytka z zamontowanym sensorem), dzięki czemu proces kalibracji ogranicza się do wymiany samego modułu sensora i trwa kilka minut. Nie ma konieczności demontażu całego detektora i odsyłania producentowi do kalibracji, podczas gdy obiekt pozostaje niezabezpieczony.

  Kontrole działania systemów detekcji CO i LPG należy przeprowadzać minimum raz w roku. Kontrola polega na podaniu gazu testowego bezpośrednio do detektora i sprawdzeniu odpowiedzi systemu – uruchomienie alarmu 1, 2 i 3, załączenie tablic ostrzegawczych, uruchomienie wentylacji. Tylko regularnie wykonywane czynności serwisowe systemów detekcji CO i LPG gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkowania garaży i parkingów podziemnych.

Autor: dr inż. Jolanta Dębowska-Danielewicz Więcej o systemach detekcji CO i LPG w podziemnych garażach wielostanowiskowych w 54 aktualizacji „Instalacji elektrycznych w praktyce”
Słowa kluczowe:
detekcja gazów, LPG, CO