przewody elektryczne

Przewody stosowane w sieci rozdzielczej na budowie

W prowizorycznej sieci rozdzielczej na terenie budowy najczęściej stosuje się przewody giętkie o odpowiedniej izolacji. Zgodnie z normą PN-HD 60364-7-704:2010 – wersja polska – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki powinny to być przewody odporne na ścieranie oraz wodę. Przykładem może być przewód o symbolu H07BQ-F (rys. 1), w którym poszczególne litery i cyfry oznaczają:

wiper-pixel