Jak wykorzystać funkcję oscyloskopu wyświetlania przebiegu przy dwóch różnych podstawach czasu

Badanie wyższych harmonicznych, a także analiza graficzna przebiegu obserwowanego na oscyloskopie mogą nie być wystarczające do stwierdzenia, co w obserwowanych przebiegach wywołuje zaburzenia lub co powoduje niewłaściwe działanie urządzeń. W sytuacji takiej pomagają nowoczesne oscyloskopy z możliwością prezentowania badanych za pomocą dwóch różnych podstaw czasowych.

Jak wykorzystaćfunkcję oscyloskopu wyświetlania przebiegu przy dwóch różnych podstawach czasu

Badanie wyższych harmonicznych, a także analiza graficzna przebiegu obserwowanego na oscyloskopie mogą nie być wystarczające do stwierdzenia, co w obserwowanych przebiegach wywołuje zaburzenia lub co powoduje niewłaściwe działanie urządzeń. W sytuacji takiej pomagają nowoczesne oscyloskopy z możliwością prezentowania badanych za pomocą dwóch różnych podstaw czasowych.

Pierwsza podstawa czasowa pokazuje przebieg w całości oraz pozycję analizy dokładniejszej wykorzystującą mniejszą podstawę czasową. Przykładowy przebieg zarejestrowany z użyciem oscyloskopu posiadającego analizę przy wykorzystaniu dwóch podstaw czasowych zaprezentowano na rysunku 1. Analiza przy wykorzystaniu takiego urządzenia pozwala na dokładne stwierdzenie, czy w badanym przebiegu znajdują się szybkozmienne zaburzenia, które mogą powodować złą pracę urządzeń przyłączonych do omawianego urządzania.

Rys. 1. Oscyloskop serii Infiniium Z firmy Keysight podczas obserwacji przebiegów z dwoma podstawami czasu

Takie ustawienie oscyloskopu jest przeznaczone do poszukiwania szybkozmiennych zaburzeń np. w sinusoidalnym napięciu sieci. Ustawienie takie pozwala (w zależności od szybkości działania oscyloskopu) na wyłapywanie przebiegów szybkozmiennych, które wchodzą już w obszar zainteresowań osób zajmujących się kompatybilnością elektromagnetyczną. Można jednak także wykorzystywać tę analizę bazującą na dwóch podstawach czasowych do stwierdzenia problemów z tzw. jakością energii elektrycznej, która z reguły dotyczy zjawisk o częstotliwościach nie przekraczających 2,5 kHz. Badanie to więc jest uniwersalne i pozwala na analizę szerokiego spektrum problemów dotyczących zasilania np. z wykorzystaniem układów UPS.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec, absolwent Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego
Słowa kluczowe:
oscyloskop cyfrowy