Znaczenie testu wizualnego medycznego urządzenia elektrycznego

Proces inspekcji wizualnej nie jest jasno opisany w PN EN 60601 Medyczne urządzenia elektryczne – Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego, jednakże stanowi kluczowy element testu bezpieczeństwa w trakcie funkcjonalnego cyklu życia wyrobu medycznego.

Znaczenie testu wizualnego medycznego urządzenia elektrycznego

Proces inspekcji wizualnej nie jest jasno opisany w PN EN 60601 Medyczne urządzenia elektryczne – Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego, jednakże stanowi kluczowy element testu bezpieczeństwa w trakcie funkcjonalnego cyklu życia wyrobu medycznego.

Większość, bo nawet 70% wszystkich usterek wykrywa się w trakcie oględzin. Oględziny to stosunkowo łatwa do przeprowadzenia procedura, która pozwala upewnić się, że użytkowane urządzenie medyczne nadal spełnia wymogi specyfikacji producenta i nie doznało uszkodzeń zewnętrznych i/lub zanieczyszczenia. Inspekcją wizualną można skontrolować takie elementy jak:

  • Obudowa – sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń, pęknięć itd.

  • Integralność – sprawdzenie części ruchomych, wtyków złączy itd.

  • Okablowanie (zasilanie, części AP) – sprawdzenie przecięć, wadliwych połączeń.

  • Bezpiecznik – sprawdzenie prawidłowych wartości po wymianie.

  • Oznaczenia i etykiety – sprawdzenie prawidłowości oznaczeń bezpieczeństwa.

  • Stan części mechanicznych – sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń.

Autor: mgr inż. Grzegorz Nadolny, firma SAMSO