Jak określać zakres wzorcowania

Zakres wzorcowania, jaki przeprowadzi laboratorium wzorcujące, zależy od zlecającego usługę. O czym należy pamiętać zamawiając wzorcowanie?

Jak określać zakres wzorcowania

Zakres wzorcowania, jaki przeprowadzi laboratorium wzorcujące, zależy od zlecającego usługę. O czym należy pamiętać zamawiając wzorcowanie?

Przykładowo posiadamy termometr wykorzystywany do pomiarów temperatury w pomieszczeniu, czyli pracujący na co dzień w temperaturze pokojowej. Zlecając wykonanie usługi możemy zaznaczyć, że interesuje nas wzorcowanie w zakresie pomiaru temperatury od 10°C do 40°C i w takim zakresie na zostanie wykonane wzorcowanie. Należy pamiętać przy tym jednak, że pomiary poza tym zakresem nie były badane i nie możemy mieć pewności dokładności pomiaru tym termometrem np. temperatury zewnętrznej zimą.

Jeśli nie wiemy, w jakim zakresie chcemy zbadać przyrząd lub korzystamy z jego pełnego zakresu, pracownik laboratorium wzorcującego na pewno zaproponuje nam badanie w całym zakresie. Pojedynczy pomiar nosi nazwę punktu pomiarowego i zalecaną ilością takich punktów jest minimum trzy punkty pomiarowe na zakres pomiarowy.

Przykład. Multimetr mierzy napięcie stałe na 5 zakresach np. 0–500 mV, 5 V, 50 V, 500 V i 1000 V. Tylko dla tej jednej funkcji multimetru wykonane zostaną pomiary w minimum 15 punktach pomiarowych. Do tego dojdą jeszcze wyniki z pozostałych funkcji multimetru, jak pomiar napięcia przemiennego, prądu stałego i przemiennego, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury itp. W zależności od liczby funkcji, jakie posiada multimetr, lista wyników może zawierać od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu pozycji.

Autor: mgr inż. Grzegorz Nadolny firma SAMSO
Słowa kluczowe:
wzorcowaniezakres