SVM będzie służył do oceny oświetlenia LED

W ramach Ekoprojektu (unijny plan ograniczania zużycia energii) w części dotyczącej oświetlenia LED planowane jest przyjęcie zmian do tzw. wymagań funkcjonalnych. Będą one określać minimalny dopuszczalny poziom SVM.

SVM będzie służył do oceny oświetlenia LED

W ramach Ekoprojektu (unijny plan ograniczania zużycia energii) w części dotyczącej oświetlenia LED planowane jest przyjęcie zmian do tzw. wymagań funkcjonalnych. Będą one określać minimalny dopuszczalny poziom SVM.

Parametr SVM (ang. stroboscopic effect visibility measure) bierze pod uwagę częstotliwość i sposób wysterowania oświetlenia oraz kształt modulacji. Należy więc sądzić, że stanie się on tak samo ważnym wymaganiem funkcjonalnym jak np. wskaźnik oddawania barw lub efektywność energetyczna lampy.

Miary tętnienia są znane od lat, ale dotychczas nie było normy, która określałaby dopuszczalny poziom tętnienia. Jeśli zmiana zostanie wprowadzona jako wymaganie funkcjonalne źródeł światła, to w konsekwencji będzie można używać tego wyznacznika przy weryfikacji całych systemów oświetlenia również w miejscu ich zainstalowania. Może się również okazać, że część produktów LED dostępnych obecnie na rynku będzie musiała być z niego wycofana.

Długookresowe tętnienie światła powoduje występowanie dyskomfortu wzrokowego. Może powodować bóle głowy, migreny, a także wywołać atak padaczkowy. W przypadku oświetlenia stanowisk pracy w obiektach przemysłowych tętnienie światła może prowadzić do wypadków, ponieważ efekt stroboskopowy przez nie wywołany prowadzi do zaburzenia postrzegania prędkości obracających się elementów maszyn. Tętnienie jest wysoce niepożądane także w obiektach sportowych oraz w salach koncertowych, ponieważ może zakłócać pracę kamer filmowych.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
LEDpomiary oświetlenia