Jak działają urządzenia aktywne do lokalizacji przewodów i ich uszkodzeń

W aktywnych urządzeniach do lokalizacji przewodów zastosowany jest nadajnik sygnału wysokiej częstotliwości. Urządzenie podaje ten sygnał do przewodu, którego trasę lub uszkodzenie ciągłości chcemy zlokalizować.

Jak działają urządzenia aktywne do lokalizacji przewodów i ich uszkodzeń

W aktywnych urządzeniach do lokalizacji przewodów zastosowany jest nadajnik sygnału wysokiej częstotliwości. Urządzenie podaje ten sygnał do przewodu, którego trasę lub uszkodzenie ciągłości chcemy zlokalizować.

Sztuczny sygnał, który normalnie nie jest obecny w obiekcie, w którym chcemy dokonać pomiaru, daje wiele możliwości w zakresie poszukiwania tras. Po pierwsze nie ma konieczności odłączania pozostałych elementów instalacji od napięcia. Musimy jedynie zapewnić, aby przewód, który chcemy zlokalizować, był odłączony od napięcia oraz żeby nie miał podłączonych odbiorników czy innych urządzeń. Gdy podłączenie nadajnika jest bezpieczne, wystarczy włączyć go i wytworzyć sygnał, który później pozwoli na prześledzenie trasy urządzenia.

Podobnie jest w przypadku poszukiwania uszkodzeń ciągłości przewodu. W takiej sytuacji generator należy podłączyć do przewodu w taki sposób, żeby sygnał wytwarzany był w uszkodzonej żyle. Podążając od nadajnika, dojdziemy lokalizatorem do miejsca, gdzie sygnał zaniknie. To jest właśnie miejsce uszkodzenia przewodu.

Alternatywą do przyrządów aktywnych są narzędzia pasywne. Korzystają one z pola wytwarzanego niejako naturalnie przez instalację i nie mają dodatkowych urządzeń, które to pole wytwarzają tylko na potrzeby lokalizowania przewodów i uszkodzeń przewodów.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki