Co zawiera oznakowanie bezpieczników topikowych

Na wkładce bezpiecznikowej obok nazwy producenta podawane są różnorakie informacje umożliwiające identyfikację wyrobu oraz jego parametrów znamionowych, np. rozmiar typu (NH 00), kategoria użytkowania (gL, gG), napięcie znamionowe (500 V), prąd znamionowy (80 A), znamionowa zdolność zwarciowa (100 kA), numery norm związanych, znak zgodności (CE). Niekiedy podawane są również dodatkowe oznakowania, np. symbol recyklingu, kraj pochodzenia.

Co zawiera oznakowanie bezpieczników topikowych

Na wkładce bezpiecznikowej obok nazwy producenta podawane są różnorakie informacje umożliwiające identyfikację wyrobu oraz jego parametrów znamionowych, np. rozmiar typu (NH 00), kategoria użytkowania (gL, gG), napięcie znamionowe (500 V), prąd znamionowy (80 A), znamionowa zdolność zwarciowa (100 kA), numery norm związanych, znak zgodności (CE). Niekiedy podawane są również dodatkowe oznakowania, np. symbol recyklingu, kraj pochodzenia.

Oznakowanie kategorii użytkowania wkładki topikowej składa się z dwóch członów – litery małej g lub aoznaczających zakres zdolności wyłączania i drugiego członu litery dużej oznaczającej kategorię użytkowania (charakterystykę, np. G, L, M, R ,B, Tr):

a)      pierwszy człon symbolu:

  •  litera g oznacza wkładkę pełnozakresową, której zdolność wyłączeniowa jest gwarantowana, począwszy od prądu powodującego przepalenie elementu topikowego w czasie 1 godziny do znamionowego prądu wyłączającego. Wkładka ta to więc wkładka o pełnozakresowej zdolności wyłączania zdolna do wyłączenia każdego prądu stapiającego element topikowy;
  •  litera a oznacza wkładkę o niepełnozakresowej zdolności wyłączania, tzn. wkładkę, która wyłącza poprawnie prąd zawarty pomiędzy wartością większą niż najmniejszy prąd wyłączalny do znamionowej wartości wyłączania. Wkładka nie gwarantuje poprawnego wyłączania małych prądów przeciążeniowych;

b)      drugi człon symbolu – duża litera − oznacza kategorię użytkowania wkładki topikowej:

  • L – ogólnego przeznaczenia do zabezpieczania przewodów i żył kabli

 o charakterystyce zwłocznej, niemal identycznej jak wkładki G;

  • G – ogólnego przeznaczenia o charakterystyce zwłocznej, głównie do zabezpieczania urządzeń, np. silników elektrycznych;
  • F – ogólnego przeznaczenia o charakterystyce szybkiej;
  • M – do zabezpieczania silników i urządzeń rozdzielczych;
  • R – o działaniu superszybkim do zabezpieczania urządzeń półprzewodnikowych;
  • Tr – do zabezpieczania transformatorów;
  • B – do zabezpieczania urządzeń w podziemiach kopalń;
  • S – do zabezpieczania urządzeń półprzewodnikowych.
Autor: inż. Michał Świerżewski, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
Słowa kluczowe:
bezpieczniki topikowe