Oznakowanie szynoprzewodów wg PN-EN 61534-1:2011

Wydana w listopadzie 2018 roku po polsku Norma PN-EN 61534-1:2011 – wersja polska – „Systemy szynoprzewodów – Część 1: Wymagania ogólne” zawiera m.in. wymagania dotyczące oznakowania szynoprzewodów.

Oznakowanie szynoprzewodów wg PN-EN 61534-1:2011

Wydana w listopadzie 2018 roku po polsku Norma PN-EN 61534-1:2011 – wersja polska – „Systemy szynoprzewodów – Część 1: Wymagania ogólne” zawiera m.in. wymagania dotyczące oznakowania szynoprzewodów.

Norma nakazuje, aby na każdym komponencie systemu znajdowało się oznakowanie zawierające nazwę lub znak handlowy producenta lub odpowiedzialnego sprzedawcy oraz dane identyfikujące produkt (kolor, nr katalogowy, symbol). Jeżeli system dostarczany jest jako zestaw, takie oznakowanie wystarczy umieścić na zestawie.

Ponadto niezbędne jest podanie na elementach szynoprzewodu napięcia i prądu znamionowego oraz częstotliwości. Należy przy tym stosować symbole określone w normie  (tabela 1). Są to symbole powszechnie znane.

Tabela 1. Wzory symboli do oznaczania szynoprzewodów wg punktu 8.7 normy [1]

Wielkość, określenie itp.

Symbol

Amper

A

Wolt

V

Herz

Hz

Prąd przemienny

~ lub a.c.

Przewód liniowy

L, L1, L2, L3

Przewód neutralny

N

Uziemienie ochronne

 

Bezszumna (czysta) ziemia

 

Bezpiecznik topikowy

 

Stopień ochronny w kodzie IP

IPXX

Symbole zestawiane w tabeli 1 należy stosować również do oznaczania zacisków przeznaczonych do przyłączenia przewodów zewnętrznych.

Niezbędne jest oznakowanie także położenia umieszczonych wewnątrz elementów szynoprzewodu urządzeń zabezpieczających. W przypadku bezpieczników topikowych niezbędne jest oznaczenie wartości natężenia prądu oraz w miarę potrzeby także napięcia.

Oznakowania wymagają wszelkie elementy łatwe do usunięcia.

Stosowane oznakowania muszą być trwałe. Norma zaleca grawerowanie, wtryskiwanie lub prasowanie.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
oznakowanieszynoprzewody