Co to jest zasilanie rezerwowe z rezerwą ukrytą

Stosowane są dwa podstawowe rodzaje układów z rezerwowaniem zasilania: z rezerwą jawną i z rezerwą ukrytą. W systemach zasilania z rezerwą ukrytą (rys. 1) nie wyróżnia się zasilania podstawowego i rezerwowego.

Co to jest zasilanie rezerwowe z rezerwą ukrytą

Stosowane są dwa podstawowe rodzaje układów z rezerwowaniem zasilania: z rezerwą jawną i z rezerwą ukrytą. W systemach zasilania z rezerwą ukrytą (rys. 1) nie wyróżnia się zasilania podstawowego i rezerwowego.

W normalnym trybie pracy takiego układu obydwie linie zasilające są załączone równolegle i biorą udział w pokryciu obciążenia. Każda linia zasilająca jest przyłączona do osobnej sekcji szyn zbiorczych i zasila należące do niej odbiorniki.

Rys. 1. Układ z rezerwowaniem zasilania – rezerwa ukryta [1].

Na rys. 6 wyłączniki W1 i W2 są załączone, wyłącznik W3 jest otwarty. Obciążenia obydwu linii zasilających powinny być podobne. W przypadku zaniku napięcia w jednej z linii wyłącznik w jej polu – odpowiednio W1 lub W2 − będzie otworzony, po czym nastąpi załączenie łącznika sekcyjnego W3. Wszystkie odbiorniki będą zasilane z jednej linii. Zazwyczaj takie przełączenia odbywają się samoczynnie (SZR). Ze względu na symetrię obciążeń i wzajemne rezerwowanie się obu linii ich moce powinny być jednakowe. Jeżeli moc ta wystarczy na pokrycie pełnego obciążenia, to nie ma potrzeby przed przełączeniem zmniejszania obciążenia. W przeciwnym wypadku przełączenie zasilania musi być poprzedzone redukcją obciążenia, czyli odłączeniem niektórych odbiorników energii.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym