Oznaczenia i podstawowe parametry zespołów prądotwórczych

Modele zespołów prądotwórczych przeznaczone do zasilania awaryjnego – rezerwowego (do uruchamiania w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej) są zazwyczaj oznaczone literą „E”.

Oznaczenia i podstawowe parametry zespołów prądotwórczych

Modele zespołów prądotwórczych przeznaczone do zasilania awaryjnego – rezerwowego (do uruchamiania w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej) są zazwyczaj oznaczone literą „E”.

Moc podawana na tabliczce znamionowej w VA (kW) oznacza, że zespół w czasie zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej może dostarczać tę moc przy zmiennym obciążeniu. Urządzenie nie może być jednak poddawane przeciążeniom. Czas pracy tych zespołów w ciągu roku jest zazwyczaj ograniczony do określonej liczby godzin.

Zespoły nieoznaczone literą „E” przeznaczone są do pracy ciągłej. Moc podawana w VA (kW) oznacza, że urządzenie może dostarczać tę moc w sposób ciągły przy zmiennym obciążeniu. W ciągu roku czas pracy tych zespołów nie jest ograniczony. Zazwyczaj zespoły te mogą być poddawane 10% przeciążeniom przez 1 godzinę w ciągu 12 godzin pracy.

Do awaryjnego zasilania bezobsługowego nadają się tylko zespoły prądotwórcze z rozruchem elektrycznym napędzane silnikami spalinowymi benzynowymi lub wysokoprężnymi. Źródłem energii elektrycznej są prądnice synchroniczne.

Do podstawowych parametrów zespołów prądotwórczych należą:

  • parametry elektryczne:

 − liczba faz,

− napięcie znamionowe,

− częstotliwość znamionowa,

 − prąd znamionowy,

 − moc znamionowa [kVA (kW)],

 − dokładność regulacji napięcia,

czas odpowiedzi na nagły skok obciążenia,

przeciążalność,

 − reaktancja podprzejściowa w osi podłużnej,

 − THD-u;

  • parametry mechaniczne:

 − model silnika napędowego,

 − moc silnika napędowego,

 − dokładność regulacji częstotliwości,

 − rodzaj paliwa,

 − pojemność cylindrów,

− liczba cylindrów,

 − moc na kole zamachowym,

 − zużycie paliwa przy różnych obciążeniach (25%, 50%, 75%, 100%),

 − pojemność zbiornika paliwa,

 − wymiary i ciężar.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
Słowa kluczowe:
zespół prądotwórczy