Co sprawdza się podczas pomiarów światła przeszkadzającego

Światłem przeszkadzającym nazywa się światło sztuczne emitowane przez jego źródła poza obszar przeznaczenia. Sprawdzanie parametrów światła przeszkadzającego obejmuje:

Co sprawdza się podczas pomiarów światła przeszkadzającego

Światłem przeszkadzającym nazywa się światło sztuczne emitowane przez jego źródła poza obszar przeznaczenia. Sprawdzanie parametrów światła przeszkadzającego obejmuje:

  1. Pomiar natężenia oświetlenia w płaszczyźnie poziomej [Eh].
  2. Pomiar natężenia oświetlenia w płaszczyźnie pionowej [Ev].
  3. Pomiar luminacji opraw oświetleniowych [L].
  4. Pomiar luminacji fasad budynków [L].
  5. Pomiar luminacji reklam świetlnych [L].
  6. Ocenę światłości kierunkowej opraw oświetleniowych [I].
  7. Ocenę podziału strumienia świetlnego opraw oświetleniowych na dwie półprzestrzenie górną [Φ٨] i dolną[Φ٧].

Ocenę światłości kierunkowej opraw oświetleniowych należy przeprowadzać na podstawie danych katalogowych producentów sprzętu oświetleniowego. Trzeba przy tym zadbać o prawidłową ocenę kąta, w jakim należy rozpatrywać odczytywaną wartość światłości oprawy.

Podobnie na podstawie katalogu ocenia się podział strumienia świetlnego na półprzestrzeń górną i dolną. Wartości te można ocenić na podstawie krzywej rozsyłu kierunkowego oprawy lub w przybliżeniu na podstawie klasy danej oprawy, przy czym szczególnej uwagi wymagają oprawy klasy V i IV wysyłające ponad połowę strumienia świetlnego ku górze.

Pozostałe parametry wymagają posłużenia się miernikami, przy czym pomiary należy wykonywać w porze nocnej w dwu różnych okresach. Pierwsze pomiary należy wykonać przed czasem przyciemniania ustalanym przez władze lokalne, a w przypadku braku decyzji w tym zakresie przed godziną 23. Drugą serię badań trzeba wykonać około północy. Obie serie powinny być wykonane w okresie pełnej ciemności. Nie mogą być wykonane zbyt wcześnie ani zbyt późno nad ranem, aby uniknąć wpływu poświaty związanej z zachodem lub wschodem słońca.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP