Wymagania dotyczące ochrony przed przegrzaniem urządzeń grzewczych

Systemy wymuszonego ogrzewania powietrzem, urządzenia do wytwarzania gorącej wody lub pary muszą być chronione przed przegrzaniem.

Wymagania dotyczące ochrony przed przegrzaniem urządzeń grzewczych

Systemy wymuszonego ogrzewania powietrzem, urządzenia do wytwarzania gorącej wody lub pary muszą być chronione przed przegrzaniem.

Stosując systemy wymuszonego ogrzewania powietrzem należy przestrzegać następujących warunków:

  • elementy grzewcze, inne niż centralne grzejniki akumulacyjne, nie mogą być włączane przed ustaleniem się odpowiedniego przepływu powietrza,
  • elementy grzewcze muszą być wyłączane, jeżeli przepływ powietrza jest mniejszy niż wymagany,
  • system należy wyposażyć w dwa, niezależne od siebie, regulatory temperatury, których zadaniem jest zapobieganie wzrostowi temperatury w kanałach powietrznych, ponad wartość dopuszczalną.

Elementy wsporcze, obramowania i obudowy grzejników powinny być wykonane z niełatwopalnego materiału.

Boczne ścianki grzejników promiennikowych, do których nie dociera promieniowanie cieplne, powinny być w dostatecznej odległości od łatwopalnych części. W przypadku zmniejszenia odległości przy wykorzystaniu niełatwopalnej przegrody, przegroda ta powinna być w odległości co najmniej 1 cm od obudowy grzejnika i od łatwopalnych części. Grzejniki promiennikowe powinny być montowane tak, że w kierunku promieniowania jest zapewniona bezpieczna odległość, co najmniej 2 m, od łatwopalnych części.

Urządzenia do wytwarzania gorącej wody lub pary należy sytuować w sposób zabezpieczający przed przegrzewaniem. Jeżeli urządzenie jako całość nie spełnia wymagań odpowiednich norm, należy zastosować zabezpieczenie niepowracające po zadziałaniu do pierwotnego położenia, funkcjonujące niezależnie od termostatu (np. ogranicznik temperatury, wyłącznik termiczny). Jeśli natomiast urządzenie nie ma swobodnego odpływu wody, powinno być wyposażone w przyrząd ograniczający jej ciśnienie (zawór bezpieczeństwa). Przedstawione wymagania powinny być spełnione w każdych warunkach.

Autor: mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
Słowa kluczowe:
ogrzewanie elektryczne