Oświetlenie dynamiczne pomagające w pracy

Aktywność człowieka zmienia się w ciągu dnia. Natężenia oświetlenia oraz jego barwa powinny być dostosowane do tych zmian. Realizują to tzw. systemy oświetlenia dynamicznego, które zwykle stosowane są w biurach.

Oświetlenie dynamiczne pomagające w pracy

Aktywność człowieka zmienia się w ciągu dnia. Natężenia oświetlenia oraz jego barwa powinny być dostosowane do tych zmian. Realizują to tzw. systemy oświetlenia dynamicznego, które zwykle stosowane są w biurach.

Podczas rozpoczynania pracy o godz. 9 potrzebne jest światło o wyższym natężeniu oraz chłodnej barwie wpływające na podwyższenie aktywności. W ciągu kolejnych godzin – do przerwy na lunch – poziom natężenia oświetlenia może być stopniowo obniżany (ale nie poniżej wartości określonej przez przepisy), a barwa światła płynnie zmieniana na cieplejszą. Taki stan powinien być zachowany do końca przerwy w pracy, czyli do ok. godziny 13.

Wraz z kolejnym podjęciem czynności niezbędne jest ponowne podniesienie poziomu natężenia oświetlenia i zmiana jego barwy na chłodną. W drugiej części dnia poziom natężenia oświetlenia stopniowo może być obniżany, a barwa światła zmieniana na ciepłą. Dopiero przed zakończeniem pracy ok. godziny 17 barwa światła powinna być zmieniona na chłodną po to, aby zwiększyć aktywność organizmu potrzebną na czas powrotu do domu.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
oświetlenie dynamiczne